Meer- en hoofdbegaafdheid

Op onze school hebben we een Plusklas voor de kinderen die meer aankunnen dan het standaard niveau. In de schoolgids kunt u daar meer over terugvinden. Naast deze Plusklas hebben we binnen onze stichting ook een Breinklas. Deze Breinklas heeft een eigen website. U komt daar door hier te klikken.