Groepen

Team 2018-2019

Onze school heeft in schooljaar 2018-2019 8 groepen, nl:

Groep 1/2 A: Juf Wendy en juf Fenna

Groep 1/2 B: Juf Jacomijn en juf Yvette

Groep 3: Juf Elma en juf Cristel

Groep 4: Juf Angela en juf Cristel

Groep 5: Juf Mira en juf Eline

Groep 6/7: Juf Yvonne en juf Eline

Groep 7: juf Sandra en juf Ineke

Groep 8: juf Joyce en juf Ineke

 

Directeur: juf Marieke

Intern Begeleider: juf Fenna

Vertrouwenspersoon: juf Yvette