Nieuws van de MR

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad.

Notulen vergaderingen
De vastgestelde notulen van de vergadering van 2 juni 2016 zijn toegevoegd.

Kandidaatstelling MR-leden oudergeleding en nieuwe samenstelling MR met ingang van schooljaar 2016-2017
Naar aanleiding van de oproep voor de kandidaatstelling voor de twee vacatures in de MR voor de oudergeleding, heeft zich één persoon kandidaat gesteld. De heer I. Dierks heeft zich herkiesbaar gesteld. Hiermee zijn de twee vacante plaatsen binnen de MR met ingang van het nieuwe schooljaar ingevuld. Dit betekent ook dat er geen verkiezingen behoeven te worden gehouden.
Namens de oudergeleding nemen met ingang van het nieuwe schooljaar zitting: de heer E. Aarssen, de heer I. Dierks en mevrouw M. Frijters.
Namens de leerkrachtengeleding nemen met ingang van het nieuwe schooljaar zitting: mevrouw M. Ooijen, mevrouw S. Roovers en mevrouw I. van Steen.

Vragen of opmerkingen ?
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, laat het de MR weten via mr.kennedy@dewaarden.nl

Laatst bijgewerkt : 03-07-2016