Vergaderdata van de MR

In het schooljaar 2015 – 2016 overlegt de MR met het schoolbestuur op de volgende data:
– 17 september 2015
– 5 november 2015
– 14 januari 2016
– 25 februari 2016
– 7 april 2016
– 2 juni 2016
– 30 juni 2016

Daarnaast is de MR (oudergeleding) aanwezig bij de volgende beleidsvergaderingen van het team:
– 18 januari 2016 (beleidsvergadering met team)
– 25 februari 2016 (beleidsvergadering met team)
– 11 april 2016 (beleidsvergadering met team)

De vergaderingen van de GMR vinden plaats op de volgende data:
– 21 september 2015
– 16 november 2015
– 25 januari 2016
– 7 maart 2016
– 18 april 2016
– 6 juni 2016
– 11 juli 2016