Gedrag en pesten

Deze pagina is nog in ontwikkeling. We werken aan een vernieuwde versie van het gedrags- en pestprotocol.

Op de Kennedyschool zijn een Gedragsprotocol en Pestprotocol aanwezig. We werken met positief opgestelde leefregels welke zijn beschreven in het Gedragsprotocol. Toch lossen leefregels en een gedragsprotocol het probleem van pesten niet zomaar op. Daarom is er binnen dat Gedragsprotocol ook een vangnet om niet-wenselijk gedrag zoveel mogelijk te beperken en hebben we een Pestprotocol. Beide documenten kunt u lezen door te klikken op onderstaande pictogrammen.

 picto-gedragsprotocol  picto-pestprotocol
Gedragsprotocol Pestprotocol