Inspectierapport

De onderwijsinspectie brengt iedere school regelmatig een bezoek. In februari 2015 zijn ze op bezoek geweest bij de Kennedyschool. De school legt tijdens zo’n bezoek verantwoording af aan de inspectie over de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt en of de resultaten voldoende zijn. Het bezoek wordt afgesloten met een advies en een rapport. Dat advies vormt de basis voor de verdere ontwikkelingen van de Kennedyschool.

Het rapport van het bezoek van februari 2015 kunt u lezen door te klikken op onderstaande link.

pictoinspectiebezoek

 

 

 

 

 

Inspectierapport bezoek februari 2015