Meer- en hoofdbegaafdheid

Op onze school vinden wij het belangrijk om voor alle kinderen het onderwijs zo veel mogelijk aan te passen aan hun behoeften. Hiervoor maken wij gebruik van compacten en verrijken van de lesstof binnen de klas. Mocht dit niet voldoende zijn voor kinderen dan komen ze in aanmerking voor een Plusmap. Ook heeft stichting de Waarden een Breinklas. Deze Breinklas heeft informatie staan op de website van Stichting de Waarden (www.stichtingdewaarden.nl).

Wilt u meer informatie over de Breinklas dan kunt u in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind, de directie of de HB-coach (Sandra Roovers).