Meer- en hoofdbegaafdheid

Op onze school hebben we een Plusklas voor de kinderen die meer aankunnen dan het standaard niveau. In de schoolgids kunt u daar meer over terugvinden. Naast deze Plusklas hebben we binnen onze stichting ook een Breinklas. Deze Breinklas heeft in informatie staan op de website van Stichting de Waarden. U gaat dan naar: www.stichtingdewaarden.nl

Wilt u meer informatie over de Breinklas dan kunt u in gesprek gaan met de leerkracht of directie.