Overblijven

Tussen de middag worden de kinderen voor de lunch opgevangen door de overblijfkrachten in de overblijfruimten en in de klassen. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Er wordt gelijktijdig gegeten in groepjes van 15 kinderen en een overblijfkracht. De kinderen worden gestimuleerd te eten, maar worden er niet toe gedwongen. Boterhammen die niet worden opgegeten gaan mee terug in de lunchtrommel. Het wordt ouders afgeraden om de kinderen snoep mee te geven. De pedagogisch medewerker of een verantwoordelijke vrijwilligster houdt de aanwezigheidslijst bij. Indien er kinderen ontbreken zonder bericht van afmelding, dan neemt de pedagogisch medewerker of een vrijwilligster contact op met de ouders (verzorgers). Na de lunch krijgen de kinderen de gelegenheid om te ontspannen. Bij goed weer wordt er gezamenlijk buiten gespeeld en bij slecht weer is er binnen de gelegenheid om te spelen of te lezen, tekenen, knutselen etc. De Roef draagt zorg voor de aanwezigheid van geschikt knutsel- en spelmateriaal en het aanbieden van verschillende activiteiten. Computerspelletjes m.b.v. de schoolcomputer en de mobiele telefoons horen hier niet bij.

http://www.kindercentraderoef.nl/inschrijven/