Protocol medisch handelen

Steeds vaker krijgen scholen te maken met specifieke medicijnverstrekking en medisch handelen. Het betreft dan het toedienen van onschuldige pijnstillers tot het uitvoeren van medische handelingen bij kinderen die een bijzondere beperking hebben. Leerkrachten zijn niet opgeleid voor het verrichten van dit soort handelingen. Vandaar dat we een protocol hebben waarin beschreven staat hoe we met deze zaken om gaan. U vindt het protocol via onderstaande link.
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Eén van de afspraken binnen het protocol is dat de school bij IEDERE handeling, dus ook bij het toedienen van bijvoorbeeld paracetamol, een verklaring van de ouders nodig heeft.
ZONDER DEZE VERKLARING ZAL DE SCHOOL DEZE HANDELING NIET VERRICHTEN. U dient de verklaring hier te downloaden, om uit te printen en in te leveren op school bij de leerkracht van uw kind.
Verklaring verstrekking medicijnen