Schoolplan 2015-2019

Op de Kennedyschool zitten we nooit stil. We zoeken altijd naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Dat doen we op basis van allerlei gegevens. Iedere school in Nederland is verplicht om de verbeterplannen uit te zetten in een tijdsbestek van 4 jaar. Deze plannen worden beschreven in het Schoolplan. In dit plan kunt u lezen waar we ons in de jaren 2015 tot en met 2019 mee bezig houden.

pictoschoolplan 15-19

 

 

 

 

 

Schoolplan 2015-2019

 

Bijlagen:

Bijlage 2a – Beleidskader inspectie (SP 11-15, 11 Kwaliteitsbewustzijn)
Bijlage 2b – Ouderparticipatiebeleid opzetten (SP15-19, 4.4)

Bijlage 2c – Beleid ICT en Sociale Media (SP 15-19, 4.2)
Bijlage 2d – Coachingsgesprekken met ouders en leerlingen (SP 15-19, 4.2)
Bijlage 2e – Edoe, Portfolio voor leerlingen en ouders (SP 15-19, 4.2)
Bijlage 2f – Clusteronderwijs (Ontwikkelplan Kennedyschool 2013-2018)
Bijlage 2g – Kanjertraining (SP 11-15, 8 Sociaal-emotionele ontwikkeling)
Bijlage 2h – Gebruik maken van streefdoelen (SP 11-15, 3 Doelgericht)
Bijlage 2i – Doorpakken op Zicht op ontwikkeling (Inspectierapport 2.2)
Bijlage 2j – Opbrengsten Begrijpend lezen (Inspectierapport 1.1)
Bijlage 2k – Risico-inventarisatie RI&E

Bijlage 4 (SP 15-19) Vragenlijsten ZE-OTP-LTP november 2014-februari 2015

Bijlage 5 (SP 15-19) COOL-onderzoek 2013-2014 (i.v.m. privacygevoelige informatie niet digitaal in te zien)

Bijlage 6 (SP 15-19) Verslag inspectiebezoek februari 2015

Bijlage 7 (SP 15-19) Ontwikkelplan Kennedyschool 2013-2018