Schoolplan 2019-2023

Op de Kennedyschool zitten we nooit stil. We zoeken altijd naar manieren om het onderwijs te verbeteren. Dat doen we op basis van allerlei gegevens. Iedere school in Nederland is verplicht om de verbeterplannen uit te zetten in een tijdsbestek van 4 jaar. Deze plannen worden beschreven in het Schoolplan. In dit plan kunt u lezen waar we ons in de jaren 2019 tot en met 2023 mee bezig houden.

Aan de pagina wordt gewerkt. Deze is nog niet af! Snel komt er meer informatie!