Leerlingenraad

De Kennedyschool heeft een Leerlingenraad. Dit groepje kinderen uit groep 7 en 8 denken mee over wat zich in de school afspeelt. De onderwerpen komen vanuit de kinderen zelf, maar het kunnen ook onderwerpen zijn die leerkrachten of directie inbrengen. Samen met juf Sharon en juf Yvette hebben de kinderen van de Leerlingenraad echte vergaderingen met een bijbehorende agenda, voorzitter en notulist.

Voor groep 7 staat nog 1 vacature open. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van groep 7 te horen hoe ze kunnen ‘solliciteren’.

Leden van de leerlingenraad zijn dit jaar:

  • Jarena en ? uit groep 7
  • Helena en Amora uit groep 8

De leerkrachten van de Kennedyschool wensen onze leerlingenraad veel succes en plezier!