Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het is niet een aparte schoolsoort. Passend onderwijs geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

Doel van passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer thuiszitten.

Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat bij de aanmelding doorgeven.

Garantie van een passende onderwijsplek

De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

De school heeft 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind op tijd schriftelijk aanmeldt (minimaal 10 weken). Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.

Zoeken naar een passende onderwijsplek

Kan de school uw kind niet toelaten? Dan moet de school duidelijk aangeven waarom dat zo is. De school moet uw kind dan een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet de school in overleg met u.

Daarbij moet de school rekening houden met:

  • de behoefte van uw kind;
  • uw voorkeuren;
  • de mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van uw kind en zit uw kind nog niet op een andere school? Dan heeft uw kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar u uw kind heeft aangemeld.