Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 stellen alle scholen een schoolondersteuningsprofiel op. Met dit profiel brengen scholen in beeld welke ondersteuning zij kunnen bieden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De ondersteuning die scholen kunnen inzetten, is verdeeld in basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die op schoolniveau aanwezig is. Voor deze ondersteuning zijn meerdere wettelijke criteria vastgesteld. Op basis van deze criteria is dit SOP opgesteld. Uitgebreide informatie kunt u lezen in onderstaande link.

Schoolondersteuningsprofiel