Team

MT

Directie: Sharon Breuer en Yvette Damen

Intern begeleider: Sandra Mulders

Leerkrachten:

Groep 1/2:

Juf Wendy: ma, di, wo

Juf Angela: do, vr

Juf Marjolein: ma, di (LIO-stage)

Juf Andrea: ma, di, wo om de week, do, vr (onderwijsassistent)

Juf Esther: wo om de week (onderwijsassistent

Groep 3:

Juf Cristel: ma, di

Juf Elma: wo, do, vr

Groep 4:

Juf Angela: ma, di

Juf Lindi: wo, do, vr

Groep 5/6:

Juf Mira: ma, di, wo, vr

Juf Cristel: do

Groep 7:

Juf Ineke: ma, di, wo

Juf Sandra: do, vr

Groep 8:

Juf Eline: ma, wo, do, vr

Juf Sandra: di om de week

Juf Lindi: di om de week

Specialisten:

Hoogbegaafdheidsspecialist: Juf Sandra

Muziekspecialist: Juf Eline

Vakleerkracht gym: Meneer Robin